Tin tức

Nước máy đun sôi nguy hiểm như thế nào? thumbnail

Hiện nay, đứng trước nguy cơ nước giếng có khả năng sẽ ô nhiễm nặng trong tương lai, thì ở các quận huyện của thành phố đã đi đầu trong vấn đề lắp đồng hồ để các hộ [...]