• Không có sản phẩm trong giỏ hàng

GIỎ HÀNG

  • Không có sản phẩm nào cần so sánh

SO SÁNH

Tổng đài: 0989 891 118

  • Thiết bị vệ sinh Sobisung

  • Đánh giá:  
      0/5

Sobisung

3565000.00

Sen tắm nóng lạnh Sobisung YJ-6606

Xuất xứ: Hàn Quốc Bảo hành: 5 năm Chất liệu: Đồng mạ Crôm Áp lực nước: 0,35 Mpa
Xem chi tiết So sánh

Sobisung

3710000.00

Sen tắm nóng lạnh Sobisung YJ-5746

Xuất xứ: Hàn Quốc Bảo hành: 5 năm Chất liệu: Đồng mạ Crôm Áp lực nước: 0,35 Mpa
Xem chi tiết So sánh

Sobisung

3130000.00

Sen tắm nóng lạnh Sobisung YJ-5706

Xuất xứ: Hàn Quốc Bảo hành: 5 năm Chất liệu: Đồng mạ Crôm Áp lực nước: 0,35 Mpa
Xem chi tiết So sánh

Sobisung

3565000.00

Sen tắm nóng lạnh Sobisung YJ-3806

Xuất xứ: Hàn Quốc Bảo hành: 5 năm Chất liệu: Đồng mạ Crôm Áp lực nước: 0,35 Mpa
Xem chi tiết So sánh

Sobisung

3565000.00

Sen tắm nóng lạnh Sobisung YJ-3506

Xuất xứ: Hàn Quốc Bảo hành: 5 năm Chất liệu: Đồng mạ Crôm Áp lực nước: 0,35 Mpa
Xem chi tiết So sánh

Sobisung

3565000.00

Sen tắm nóng lạnh Sobisung YJ-5806

Xuất xứ: Hàn Quốc Bảo hành: 5 năm Chất liệu: Đồng mạ Crôm Áp lực nước: 0,35 Mpa
Xem chi tiết So sánh

Sobisung

Liên hệ

Vòi chậu lavabo nóng lạnh Sobisung YJ-5800

Xuất xứ: Hàn Quốc Bảo hành: 5 năm Chất liệu: Đồng mạ Crôm
Xem chi tiết So sánh

Sobisung

2110000.00

Vòi chậu lavabo nóng lạnh Sobisung YJ-5810

Xuất xứ: Hàn Quốc Bảo hành: 5 năm Chất liệu: Đồng mạ Crôm
Xem chi tiết So sánh

Sobisung

2255000.00

Vòi chậu lavabo nóng lạnh Sobisung YJ-3500

Xuất xứ: Hàn Quốc Bảo hành: 5 năm Chất liệu: Đồng mạ Crôm
Xem chi tiết So sánh

Sobisung

2110000.00

Vòi chậu lavabo nóng lạnh Sobisung YJ-3510

Xuất xứ: Hàn Quốc Bảo hành: 5 năm Chất liệu: Đồng mạ Crôm
Xem chi tiết So sánh

Sobisung

2110000.00

Vòi chậu lavabo nóng lạnh Sobisung YJ-6610

Xuất xứ: Hàn Quốc Bảo hành: 5 năm Chất liệu: Đồng mạ Crôm
Xem chi tiết So sánh

Sobisung

2110000.00

Vòi chậu lavabo nóng lạnh Sobisung YJ-3810

Xuất xứ: Hàn Quốc Bảo hành: 5 năm Chất liệu: Đồng mạ Crôm
Xem chi tiết So sánh

Sobisung

1895000.00

Vòi chậu lavabo nóng lạnh Sobisung YJ-5710

Xuất xứ: Hàn Quốc Bảo hành: 5 năm Chất liệu: Đồng mạ Crôm
Xem chi tiết So sánh

Sobisung

Liên hệ

Vòi chậu lavabo nóng lạnh Sobisung YJ-3800

Xuất xứ: Hàn Quốc Bảo hành: 5 năm Chất liệu: Đồng mạ Crôm
Xem chi tiết So sánh

Sobisung

1965000.00

Vòi chậu lavabo nóng lạnh Sobisung YJ-5700

Xuất xứ: Hàn Quốc Bảo hành: 5 năm Chất liệu: Đồng mạ Crôm
Xem chi tiết So sánh

Sobisung

3640000.00

Vòi rửa bát nóng lạnh Sobisung YJ-4615

Xuất xứ: Hàn Quốc Bảo hành: 5 năm Chất liệu: Đồng mạ Crôm
Xem chi tiết So sánh

Sobisung

2765000.00

Vòi rửa bát nóng lạnh Sobisung YJ-5777

Xuất xứ: Hàn Quốc Bảo hành: 5 năm Chất liệu: Đồng mạ Crôm
Xem chi tiết So sánh

Sobisung

Liên hệ

Vòi rửa bát nóng lạnh Sobisung YJ-3815

Xuất xứ: Hàn Quốc Bảo hành: 5 năm Chất liệu: Đồng mạ Crôm
Xem chi tiết So sánh

Sobisung

3280000.00

Vòi rửa bát nóng lạnh Sobisung YJ-5723

Xuất xứ: Hàn Quốc Bảo hành: 5 năm Chất liệu: Đồng mạ Crôm
Xem chi tiết So sánh

Sobisung

2910000.00

Vòi rửa bát nóng lạnh Sobisung YJ-3710

Xuất xứ: Hàn Quốc Bảo hành: 5 năm Chất liệu: Đồng mạ Crôm
Xem chi tiết So sánh

Sobisung

3280000.00

Vòi rửa bát nóng lạnh Sobisung YJ-5774

Xuất xứ: Hàn Quốc Bảo hành: 5 năm Chất liệu: Đồng mạ Crôm
Xem chi tiết So sánh

Sobisung

3130000.00

Vòi rửa bát nóng lạnh Sobisung YJ-5764

Xuất xứ: Hàn Quốc Bảo hành: 5 năm Chất liệu: Đồng mạ Crôm
Xem chi tiết So sánh

Sobisung

3080000.00

Vòi rửa bát nóng lạnh Sobisung YJ-3750

Xuất xứ: Hàn Quốc Bảo hành: 5 năm Chất liệu: Đồng mạ Crôm
Xem chi tiết So sánh

Sobisung

3150000.00

Vòi rửa bát nóng lạnh Sobisung YJ-5763

Xuất xứ: Hàn Quốc Bảo hành: 5 năm Chất liệu: Đồng mạ Crôm
Xem chi tiết So sánh

Sobisung

3820000.00

Vòi rửa bát nóng lạnh Sobisung YJ-3725

Xuất xứ: Hàn Quốc Bảo hành: 5 năm Chất liệu: Đồng mạ Crôm
Xem chi tiết So sánh

Sobisung

3055000.00

Vòi rửa bát nóng lạnh Sobisung YJ-4535

Xuất xứ: Hàn Quốc Bảo hành: 5 năm Chất liệu: Đồng mạ Crôm
Xem chi tiết So sánh

Sobisung

3280000.00

Vòi rửa bát nóng lạnh Sobisung YJ-5705

Xuất xứ: Hàn Quốc Bảo hành: 5 năm Chất liệu: Đồng mạ Crôm
Xem chi tiết So sánh

Sobisung

Liên hệ

Sen tắm điều chỉnh nhiệt độ Sobisung YJ-671L

Xuất xứ: Hàn Quốc Bảo hành: 5 năm Chất liệu: Đồng mạ Crôm Áp lực nước: 0,35 Mpa
Xem chi tiết So sánh

Sobisung

7020000.00

Sen tắm tầng điều chỉnh nhiệt độ Sobisung YJ-684L

Xuất xứ: Hàn Quốc Bảo hành: 5 năm Chất liệu: Đồng mạ Crôm Áp lực nước: 0,35 Mpa
Xem chi tiết So sánh

Sobisung

8860000.00

Sen cây tắm điều chỉnh nhiệt độ Sobisung YJ-680L

Xuất xứ: Hàn Quốc Bảo hành: 5 năm Chất liệu: Đồng mạ Crôm Áp lực nước: --
Xem chi tiết So sánh

Sobisung

9820000.00

Sen cây tắm điều chỉnh nhiệt độ Sobisung YJ-649FA

Xuất xứ: Hàn Quốc Bảo hành: 5 năm Chất liệu: Đồng mạ Crôm Áp lực nước: --
Xem chi tiết So sánh

Sobisung

6780000.00

Sen cây nóng lạnh Sobisung YJ-3757A

Xuất xứ: Hàn Quốc Bảo hành: 5 năm Chất liệu: Đồng mạ Crôm Áp lực nước: --
Xem chi tiết So sánh

Sobisung

Liên hệ

Sen tắm liền vòi nóng lạnh Sobisung YJ-3870

Xuất xứ: Hàn Quốc Bảo hành: 5 năm Chất liệu: Đồng mạ Crôm Áp lực nước: 0,35 Mpa
Xem chi tiết So sánh

Sobisung

Liên hệ

Sen tắm liền vòi nóng lạnh Sobisung YJ-3870

Xuất xứ: Hàn Quốc Bảo hành: 5 năm Chất liệu: Đồng mạ Crôm Áp lực nước: 0,35 Mpa
Xem chi tiết So sánh

Sobisung

Liên hệ

Sen tắm liền vòi nóng lạnh Sobisung YJ-5841

Xuất xứ: Hàn Quốc Bảo hành: 5 năm Chất liệu: Đồng mạ Crôm Áp lực nước: 0,35 Mpa
Xem chi tiết So sánh

Sobisung

Liên hệ

Sen tắm liền vòi nóng lạnh Sobisung YJ-3570

Xuất xứ: Hàn Quốc Bảo hành: 5 năm Chất liệu: Đồng mạ Crôm Áp lực nước: 0,35 Mpa
Xem chi tiết So sánh

Sobisung

Liên hệ

Sen tắm liền vòi nóng lạnh Sobisung YJ-5770

Xuất xứ: Hàn Quốc Bảo hành: 5 năm Chất liệu: Đồng mạ Crôm Áp lực nước: 0,35 Mpa
Xem chi tiết So sánh

Sobisung

Liên hệ

Sen tắm liền vòi nóng lạnh Sobisung YJ-3801

Xuất xứ: Hàn Quốc Bảo hành: 5 năm Chất liệu: Đồng mạ Crôm Áp lực nước: 0,35 Mpa
Xem chi tiết So sánh

Sobisung

7380000.00

Sen cây màu nóng lạnh Sobisung IB-0500 GOLD

Xuất xứ: Hàn Quốc Bảo hành: 5 năm Chất liệu: Nhôm mạ Crom Áp lực nước: Cao 1,370-1,560 mm; Rộng 530 x 2
Xem chi tiết So sánh

Sobisung

7380000.00

Sen cây màu nóng lạnh Sobisung IB-0500 BLUE

Xuất xứ: Hàn Quốc Bảo hành: 5 năm Chất liệu: Nhôm mạ Crom Áp lực nước: Cao 1,370-1,560 mm; Rộng 530 x 2
Xem chi tiết So sánh

Sobisung

7380000.00

Sen cây màu nóng lạnh Sobisung IB-0500 SILVER

Xuất xứ: Hàn Quốc Bảo hành: 5 năm Chất liệu: Nhôm mạ Crom Áp lực nước: Cao 1,370-1,560 mm; Rộng 530 x 2
Xem chi tiết So sánh

Sobisung

7380000.00

Sen cây màu nóng lạnh Sobisung IB-0500 CHOCOLATE

Xuất xứ: Hàn Quốc Bảo hành: 5 năm Chất liệu: Nhôm mạ Crom Áp lực nước: - Chất liệu: Hợp kim nhôm sơn tĩnh điện - Mạ Nikel và Crôm - Kích thước: Cao 1,370-1,560 mm; Rộng 530 x 2
Xem chi tiết So sánh

Sobisung

7380000.00

Sen cây màu nóng lạnh Sobisung IB-0500 RED

Xuất xứ: Hàn Quốc Bảo hành: 5 năm Chất liệu: Nhôm mạ Crom Áp lực nước: Cao 1,370-1,560 mm; Rộng 530 x 2
Xem chi tiết So sánh

Sobisung

Liên hệ

Cần sen Sobisung IB-0200 Vàng

Xuất xứ: Hàn Quốc Bảo hành: 5 năm Chất liệu: Nhôm mạ Crom Áp lực nước: Cao 920 mm; Rộng 530 x 2
Xem chi tiết So sánh

Sobisung

Liên hệ

Cần sen Sobisung IB-0200 Đỏ

Xuất xứ: Hàn Quốc Bảo hành: 5 năm Chất liệu: Nhôm mạ Crom Áp lực nước: Cao 920 mm; Rộng 530 x 2
Xem chi tiết So sánh

Sobisung

Liên hệ

Cần sen Sobisung IB-0200 Xanh

Xuất xứ: Hàn Quốc Bảo hành: 5 năm Chất liệu: Nhôm mạ Crom Áp lực nước: Cao 920 mm; Rộng 530 x 2
Xem chi tiết So sánh

Sobisung

Liên hệ

Cần sen Sobisung IB-0200 Bạc

Xuất xứ: Hàn Quốc Bảo hành: 5 năm Chất liệu: Nhôm mạ Crom Áp lực nước: Cao 920 mm; Rộng 530 x 2
Xem chi tiết So sánh

Sobisung

Liên hệ

Cần sen Sobisung IB-0200 Nâu

Xuất xứ: Hàn Quốc Bảo hành: 5 năm Chất liệu: Nhôm mạ Crom Áp lực nước: Cao 920 mm; Rộng 530 x 2
Xem chi tiết So sánh

Sobisung

3880000.00

Chậu rửa bát cao cấp Sobisung PSD-780

Xuất xứ: Hàn Quốc Bảo hành: 36 tháng Thiết kế: Âm bàn Kích thước: 780 x 470 x 192 mm
Xem chi tiết So sánh

Sobisung

9980000.00

Chậu rửa bát cao cấp Sobisung ID-900

Xuất xứ: Hàn Quốc Bảo hành: 36 tháng Thiết kế: Âm bàn Kích thước: 900 x 500 x 200 mm
Xem chi tiết So sánh

Sobisung

3980000.00

Chậu rửa bát cao cấp Sobisung ID-1100

Xuất xứ: Hàn Quốc Bảo hành: 36 tháng Thiết kế: Âm bàn Kích thước: 1100 x 450 x 190 mm
Xem chi tiết So sánh

Sobisung

3980000.00

Chậu rửa bát cao cấp Sobisung BD-1100

Xuất xứ: Hàn Quốc Bảo hành: 36 tháng Thiết kế: Âm bàn Kích thước: 1100 x 500 x 198 mm
Xem chi tiết So sánh

Sobisung

3820000.00

Chậu rửa bát cao cấp Sobisung PDS-880

Xuất xứ: Hàn Quốc Bảo hành: 36 tháng Thiết kế: Âm bàn Kích thước: 880 x 525 x 213 mm
Xem chi tiết So sánh

Sobisung

Liên hệ

Chậu rửa bát cao cấp Sobisung IS-900

Xuất xứ: Hàn Quốc Bảo hành: 36 tháng Thiết kế: Âm bàn Kích thước: 900 x 500 x 190 mm
Xem chi tiết So sánh

Sobisung

Liên hệ

Bộ xả Sobisung LDY

Xuất xứ: Hàn Quốc Bảo hành: 3 năm Loại: Bộ xả Chất liệu: Inox 304
Xem chi tiết So sánh

Sobisung

Liên hệ

Bộ xả Sobisung DY

Xuất xứ: Hàn Quốc Bảo hành: 3 năm Loại: Bộ xả Chất liệu: Nhựa - Inox 304
Xem chi tiết So sánh

Sobisung

1020000.00

Xi-fong xả nhấn Sobisung YJ-402M

Xuất xứ: Hàn Quốc Bảo hành: 5 năm Loại: Xi phông Chất liệu: Đồng Lớp mạ: Crôm
Xem chi tiết So sánh

Sobisung

Liên hệ

Ống thải chữ P Sobisung YJ-407M

Xuất xứ: Hàn Quốc Bảo hành: 5 năm Loại: Ống thải Chất liệu: Đồng Lớp mạ: Crôm
Xem chi tiết So sánh

Sobisung

980000.00

Bình xịt nước rửa Sobisung YJ-851

Xuất xứ: Hàn Quốc Bảo hành: 3 năm Loại: Bình xịt nước Chất liệu: Đồng Lớp mạ: Crôm
Xem chi tiết So sánh

Sobisung

480000.00

Bộ xịt Sobisung YJ-517US

Xuất xứ: Hàn Quốc Bảo hành: 5 năm Loại: Bộ xịt Chất liệu: Kim loại Lớp mạ: Crôm
Xem chi tiết So sánh

Sobisung

Liên hệ

Bộ phụ kiện Sobisung YJ-A200

Xuất xứ: Hàn Quốc Bảo hành: 5 năm Loại: Bộ phụ kiện Chất liệu: Đồng Lớp mạ: Crôm
Xem chi tiết So sánh

Sobisung

3640000.00

Vòi rửa bát nóng lạnh Sobisung YJ-5015

Xuất xứ: Hàn Quốc Bảo hành: 5 năm Chất liệu: Đồng mạ Crôm
Xem chi tiết So sánh

Sobisung

650000.00

Vòi rửa bát lạnh Sobisung YJ-301

Xuất xứ: Hàn Quốc Bảo hành: 5 năm Chất liệu: Đồng mạ Crôm
Xem chi tiết So sánh

Sobisung

880000.00

Vòi rửa bát lạnh Sobisung YJ-302

Xuất xứ: Hàn Quốc Bảo hành: 5 năm Chất liệu: Đồng mạ Crôm
Xem chi tiết So sánh

Sobisung

1165000.00

Vòi rửa bát lạnh Sobisung YJ-303

Xuất xứ: Hàn Quốc Bảo hành: 5 năm Chất liệu: Đồng mạ Crôm
Xem chi tiết So sánh

Sobisung

2255000.00

Vòi chậu lavabo nóng lạnh Sobisung YJ-6910

Xuất xứ: Hàn Quốc Bảo hành: 36 tháng Chất liệu: Đồng mạ Crôm
Xem chi tiết So sánh

Sobisung

3710000.00

Sen tắm nóng lạnh Sobisung YJ-6906

Xuất xứ: Hàn Quốc Bảo hành: 5 năm Chất liệu: Đồng mạ Crôm Áp lực nước: 0.05MPa ~ 0.75MPa
Xem chi tiết So sánh

Sobisung

2880000.00

Vòi lavabo lạnh Sobisung 3511 (Inox 304)

Xuất xứ: Hàn Quốc Bảo hành: 5 năm Chất liệu: Inox 304
Xem chi tiết So sánh

Sobisung

2150000.00

Vòi chậu lavabo nóng lạnh Sobisung YJ-6110

Xuất xứ: Hàn Quốc Bảo hành: 5 năm Chất liệu: Đồng mạ Crôm
Xem chi tiết So sánh

Sobisung

3565000.00

Sen tắm nóng lạnh Sobisung YJ-6106

Xuất xứ: Hàn Quốc Bảo hành: 5 năm Chất liệu: Đồng mạ Crôm Áp lực nước: 0.05MPa ~ 0.75MPa
Xem chi tiết So sánh

Sobisung

1680000.00

Vòi chậu lavabo nóng lạnh Sobisung YJ-6410

Xuất xứ: Hàn Quốc Bảo hành: 5 năm Chất liệu: Đồng mạ Crôm
Xem chi tiết So sánh

Sobisung

1750000.00

Vòi chậu lavabo nóng lạnh Sobisung YJ-6400

Xuất xứ: Hàn Quốc Bảo hành: 5 năm Chất liệu: Đồng mạ Crôm
Xem chi tiết So sánh

Sobisung

2765000.00

Sen tắm nóng lạnh Sobisung YJ-6406

Xuất xứ: Hàn Quốc Bảo hành: 5 năm Chất liệu: Đồng mạ Crôm Áp lực nước: 0.05MPa ~ 0.75MPa
Xem chi tiết So sánh

Sobisung

5385000.00

Sen cây cao cấp Sobisung IB-0900

Xuất xứ: Hàn Quốc Bảo hành: 5 năm Chất liệu: Đồng mạ Crôm Áp lực nước: --
Xem chi tiết So sánh

Sobisung

2910000.00

Cần sen cây tắm nóng lạnh Sobisung IB-0800

Xuất xứ: Hàn Quốc Bảo hành: 5 năm Chất liệu: Đồng mạ Crôm Áp lực nước: --
Xem chi tiết So sánh

Sobisung

2700000.00

Sen tắm liền vòi nóng lạnh Sobisung YJ-6470

Xuất xứ: Hàn Quốc Bảo hành: 5 năm Chất liệu: Đồng mạ Crôm Áp lực nước: 0.05MPa ~ 0.75MPa
Xem chi tiết So sánh

Sobisung

3200000.00

Vòi bếp nóng lạnh Sobisung YJ-8834

Xuất xứ: Hàn Quốc Bảo hành: 5 năm Áp lực nước: 0,35 Mpa Đặc điểm nổi bật: --
Xem chi tiết So sánh

Sobisung

2840000.00

Vòi bếp nóng lạnh Sobisung YJ-88-1

Xuất xứ: Hàn Quốc Bảo hành: 5 năm Áp lực nước: 0,35 Mpa Đặc điểm nổi bật: --
Xem chi tiết So sánh

Sobisung

3385000.00

Vòi bếp nóng lạnh Sobisung YJ-8833

Xuất xứ: Hàn Quốc Bảo hành: 5 năm Áp lực nước: 0,35 Mpa Đặc điểm nổi bật: --
Xem chi tiết So sánh

Sobisung

2295000.00

Vòi bếp nóng lạnh Sobisung YJ-8822

Xuất xứ: Hàn Quốc Bảo hành: 5 năm Áp lực nước: 0,35 Mpa Đặc điểm nổi bật: --
Xem chi tiết So sánh

Sobisung

2695000.00

Vòi bếp nóng lạnh Sobisung YJ-3763

Xuất xứ: Hàn Quốc Bảo hành: 5 năm Áp lực nước: 0,35 Mpa Đặc điểm nổi bật: --
Xem chi tiết So sánh

Sobisung

3385000.00

Vòi bếp nóng lạnh Sobisung YJ-8835 (Black)

Xuất xứ: Hàn Quốc Bảo hành: 5 năm Áp lực nước: 0,35 Mpa Đặc điểm nổi bật: --
Xem chi tiết So sánh

Sobisung

3385000.00

Vòi bếp nóng lạnh Sobisung YJ-8835 (Green)

Xuất xứ: Hàn Quốc Bảo hành: 5 năm Áp lực nước: 0,35 Mpa Đặc điểm nổi bật: --
Xem chi tiết So sánh

Sobisung

3385000.00

Vòi bếp nóng lạnh Sobisung YJ-8835 ( Red)

Xuất xứ: Hàn Quốc Bảo hành: 5 năm Áp lực nước: 0,35 Mpa Đặc điểm nổi bật: --
Xem chi tiết So sánh

Sobisung

3385000.00

Vòi bếp nóng lạnh Sobisung YJ-8835 ( Blue)

Xuất xứ: Hàn Quốc Bảo hành: 5 năm Áp lực nước: 0,35 Mpa Đặc điểm nổi bật: --
Xem chi tiết So sánh

Sobisung

2695000.00

Vòi lavabo nóng lạnh 1 lỗ cao Sobisung YJ-3511

Xuất xứ: Hàn Quốc Bảo hành: 5 năm
Xem chi tiết So sánh

Sobisung

1600000.00

Vòi lavabo nóng lạnh 1 lỗ Sobisung YJ-8910

Xuất xứ: Hàn Quốc Bảo hành: 5 năm
Xem chi tiết So sánh

Sobisung

2475000.00

Sen tắm nóng lạnh Sobisung YJ-8906

Xuất xứ: Hàn Quốc Bảo hành: 5 năm Áp lực nước: 0,35 Mpa
Xem chi tiết So sánh

Sobisung

2400000.00

Sen liền vòi nóng lạnh Sobisung YJ-8970

Xuất xứ: Hàn Quốc Bảo hành: 5 năm Áp lực nước: 0,35 Mpa
Xem chi tiết So sánh

Sobisung

9820000.00

Sen cây nhiệt độ Sobisung YJ-686

Xuất xứ: Hàn Quốc Bảo hành: 5 năm Áp lực nước: 0,35 Mpa
Xem chi tiết So sánh

Sobisung

7200000.00

Sen cây nhiệt độ Sobisung IB-1000

Xuất xứ: Hàn Quốc Bảo hành: 5 năm Áp lực nước: 0.35 Mpa
Xem chi tiết So sánh

Sobisung

5240000.00

Sen tắm tự điều chỉnh nhiệt độ Sobisung YJ-771L

Xuất xứ: Hàn Quốc Bảo hành: 5 năm Chất liệu: Đồng mạ Crôm Áp lực nước: 0,35 Mpa
Xem chi tiết So sánh

Sobisung

8330000.00

Sen cây nóng lạnh Sobisung YJ-3797

Xuất xứ: Hàn Quốc Bảo hành: 5 năm Chất liệu: Đồng mạ Crôm Áp lực nước: 0,35 Mpa
Xem chi tiết So sánh

Sobisung

8255000.00

Sen cây nóng lạnh Sobisung IB-2000

Xuất xứ: Hàn Quốc Bảo hành: 5 năm Chất liệu: Đồng mạ Crôm Áp lực nước: 0,35 Mpa
Xem chi tiết So sánh

Sobisung

3240000.00

Vòi bếp nóng lạnh Sobisung YJ-8825 Black

Xuất xứ: Hàn Quốc Bảo hành: 5 năm Áp lực nước: 0,35 Mpa Đặc điểm nổi bật: --
Xem chi tiết So sánh

Sobisung

3240000.00

Vòi bếp nóng lạnh Sobisung YJ-8825 Green

Xuất xứ: Hàn Quốc Bảo hành: 5 năm Áp lực nước: 0,35 Mpa Đặc điểm nổi bật: --
Xem chi tiết So sánh

Sobisung

3240000.00

Vòi bếp nóng lạnh Sobisung YJ-8825 Red

Xuất xứ: Hàn Quốc Bảo hành: 5 năm Áp lực nước: 0,35 Mpa Đặc điểm nổi bật: --
Xem chi tiết So sánh

Sobisung

3240000.00

Vòi bếp nóng lạnh Sobisung YJ-8825 Blue

Xuất xứ: Hàn Quốc Bảo hành: 5 năm Áp lực nước: 0,35 Mpa Đặc điểm nổi bật: --
Xem chi tiết So sánh

Kinh nghiệm mua Thiết bị vệ sinh Sobisung

Đang xử lý....