• Không có sản phẩm trong giỏ hàng

GIỎ HÀNG

  • Không có sản phẩm nào cần so sánh

SO SÁNH

Tổng đài: 0989 891 118

  • Thiết bị vệ sinh Mirolin

  • Đánh giá:  
      0/5

Mirolin

Liên hệ

Sen tắm nóng lạnh Mirolin MK600-H250

Xuất xứ: Hàn Quốc Bảo hành: Liên hệ Chất liệu: Inox 304 Áp lực nước:
Xem chi tiết So sánh

Mirolin

Liên hệ

Sen tắm nóng lạnh Hàn Quốc Mirolin MK 400-H100

Bảo hành: 36 tháng Chất liệu: Inox Áp lực nước: --
Xem chi tiết So sánh

Mirolin

2730000.00

​Vòi chậu 02 lỗ nóng lạnh Mirolin MK 502A

Xuất xứ: Hàn Quốc Bảo hành: Liên hệ Chất liệu: Đồng mạ Crôm Áp lực nước: --
Xem chi tiết So sánh

Mirolin

2730000.00

Vòi chậu hai lỗ nóng lạnh Mirolin MK 552A

Xuất xứ: Hàn Quốc Bảo hành: Liên hệ Chất liệu: Đồng mạ Crôm Áp lực nước: --
Xem chi tiết So sánh

Mirolin

20

1870000.00

1496000.00

​Vòi chậu 02 lỗ nóng lạnh Mirolin MK 552

Xuất xứ: Hàn Quốc Bảo hành: Liên hệ Chất liệu: Đồng mạ Crôm
Xem chi tiết So sánh

Mirolin

20

1870000.00

1496000.00

Vòi chậu 02 lỗ nóng lạnh Mirolin MK 502

Xuất xứ: Hàn Quốc Bảo hành: Liên hệ Chất liệu: Đồng mạ Crôm
Xem chi tiết So sánh

Mirolin

2020000.00

Vòi chậu hai lỗ nóng lạnh Mirolin MK 602

Xuất xứ: Hàn Quốc Bảo hành: Liên hệ Chất liệu: Đồng mạ Crôm
Xem chi tiết So sánh

Mirolin

Liên hệ

Vòi chậu 02 Lỗ nóng lạnh Mirolin MK 402

Xuất xứ: Hàn Quốc Bảo hành: Liên hệ Chất liệu: Đồng mạ Crôm
Xem chi tiết So sánh

Mirolin

20

1920000.00

1536000.00

Vòi chậu hai lỗ nóng lạnh Mirolin MK 702

Xuất xứ: Hàn Quốc Bảo hành: Liên hệ Chất liệu: Đồng mạ Crôm
Xem chi tiết So sánh

Mirolin

25

2190000.00

1642500.00

Vòi chậu hai lỗ nóng lạnh Mirolin MK 902

Xuất xứ: Hàn Quốc Bảo hành: Liên hệ Chất liệu: Đồng mạ Crôm
Xem chi tiết So sánh

Mirolin

Liên hệ

Vòi chậu nước lạnh Mirolin MK 106

Xuất xứ: Hàn Quốc Bảo hành: Liên hệ Chất liệu: Đồng mạ Crôm
Xem chi tiết So sánh

Mirolin

2840000.00

Vòi chậu nóng lạnh Mirolin MK 556

Xuất xứ: Hàn Quốc Bảo hành: Liên hệ Chất liệu: Đồng mạ Crôm
Xem chi tiết So sánh

Mirolin

2880000.00

Vòi chậu 01 lỗ nóng lạnh Mirolin MK 756

Xuất xứ: Hàn Quốc Bảo hành: Liên hệ Chất liệu: Đồng mạ Crôm
Xem chi tiết So sánh

Mirolin

2690000.00

Vòi chậu 01 lỗ nóng lạnh Mirolin MK 701A

Xuất xứ: Hàn Quốc Bảo hành: Liên hệ Chất liệu: Đồng mạ Crôm Áp lực nước: --
Xem chi tiết So sánh

Mirolin

2840000.00

Vòi chậu 01 lỗ nóng lạnh Mirolin MK 705

Xuất xứ: Hàn Quốc Bảo hành: Liên hệ Chất liệu: Đồng mạ Crôm
Xem chi tiết So sánh

Mirolin

20

1770000.00

1416000.00

Vòi chậu 01 lỗ nóng lạnh Mirolin MK 551

Xuất xứ: Hàn Quốc Bảo hành: Liên hệ Chất liệu: Đồng mạ Crôm
Xem chi tiết So sánh

Mirolin

20

1920000.00

1536000.00

Vòi chậu 01 lỗ nóng lạnh Mirolin MK 601

Xuất xứ: Hàn Quốc Bảo hành: Liên hệ Chất liệu: Đồng mạ Crôm
Xem chi tiết So sánh

Mirolin

20

1770000.00

1416000.00

Vòi chậu 01 lỗ nóng lạnh Mirolin MK 501

Xuất xứ: Hàn Quốc Bảo hành: Liên hệ Chất liệu: Đồng mạ Crôm
Xem chi tiết So sánh

Mirolin

Liên hệ

Vòi chậu 01 lỗ nóng lạnh Mirolin MK 401

Xuất xứ: Hàn Quốc Bảo hành: Liên hệ Chất liệu: Đồng mạ Crôm
Xem chi tiết So sánh

Mirolin

20

1810000.00

1448000.00

Vòi chậu 01 lỗ nóng lạnh Mirolin MK 701

Xuất xứ: Hàn Quốc Bảo hành: Liên hệ Chất liệu: Đồng mạ Crôm
Xem chi tiết So sánh

Mirolin

20

2090000.00

1672000.00

Vòi chậu 01 lỗ nóng lạnh Mirolin MK 901

Xuất xứ: Hàn Quốc Bảo hành: Liên hệ Chất liệu: Đồng mạ Crôm
Xem chi tiết So sánh

Mirolin

Liên hệ

Sen tắm nóng lạnh Mirolin MK 600-MD003

Xuất xứ: Hàn Quốc Bảo hành: Liên hệ Chất liệu: Đồng mạ Crôm Áp lực nước: --
Xem chi tiết So sánh

Mirolin

2730000.00

Sen tắm nóng lạnh Mirolin MK 550-MD003

Xuất xứ: Hàn Quốc Bảo hành: Liên hệ Chất liệu: Đồng mạ Crôm Áp lực nước: --
Xem chi tiết So sánh

Mirolin

3360000.00

Sen tắm nóng lạnh Mirolin MK 600-MD004

Xuất xứ: Hàn Quốc Bảo hành: Liên hệ Chất liệu: Đồng mạ Crôm Áp lực nước: --
Xem chi tiết So sánh

Mirolin

3040000.00

Sen tắm nóng lạnh Mirolin MK 700-MD003

Xuất xứ: Hàn Quốc Bảo hành: Liên hệ Chất liệu: Đồng mạ Crôm Áp lực nước: --
Xem chi tiết So sánh

Mirolin

20

3310000.00

2648000.00

Sen tắm nóng lạnh Mirolin MK 700-MD002

Xuất xứ: Hàn Quốc Bảo hành: Liên hệ Chất liệu: Đồng mạ Crôm Áp lực nước: --
Xem chi tiết So sánh

Mirolin

20

3840000.00

3072000.00

Sen tắm nóng lạnh Mirolin MK 900-MD011

Xuất xứ: Hàn Quốc Bảo hành: Liên hệ Chất liệu: Đồng mạ Crôm Áp lực nước: --
Xem chi tiết So sánh

Mirolin

3620000.00

Sen tắm nóng lạnh Mirolin MK 900-MD004

Xuất xứ: Hàn Quốc Bảo hành: Liên hệ Chất liệu: Đồng mạ Crôm Áp lực nước: --
Xem chi tiết So sánh

Mirolin

Liên hệ

Sen tắm nóng lạnh Mirolin MK 600-H250

Xuất xứ: Hàn Quốc Bảo hành: Liên hệ Chất liệu: Đồng mạ Crôm Áp lực nước: --
Xem chi tiết So sánh

Mirolin

Liên hệ

Sen tắm nóng lạnh Mirolin MK 500-H150

Xuất xứ: Hàn Quốc Bảo hành: Liên hệ Chất liệu: Đồng mạ Crôm Áp lực nước: 0.7~7.5kgf/ cm2
Xem chi tiết So sánh

Mirolin

Liên hệ

Sen tắm nóng lạnh Mirolin MK 700-H150

Xuất xứ: Hàn Quốc Bảo hành: Liên hệ Chất liệu: Đồng mạ Crôm Áp lực nước: 0.7~7.5kgf/ cm2
Xem chi tiết So sánh

Mirolin

Liên hệ

Sen tắm nóng lạnh Mirolin MK 700-H200

Xuất xứ: Hàn Quốc Bảo hành: Liên hệ Chất liệu: Đồng mạ Crôm Áp lực nước: --
Xem chi tiết So sánh

Mirolin

Liên hệ

Sen tắm nóng lạnh Mirolin MK 900-H300

Xuất xứ: Hàn Quốc Bảo hành: Liên hệ Chất liệu: Đồng mạ Crôm Áp lực nước: 0.7~7.5kgf/ cm2
Xem chi tiết So sánh

Mirolin

Liên hệ

Sen tắm nóng lạnh Mirolin MK 900-HS018

Xuất xứ: Hàn Quốc Bảo hành: Liên hệ Chất liệu: Đồng mạ Crôm Áp lực nước: 0.7~7.5kgf/ cm2
Xem chi tiết So sánh

Mirolin

Liên hệ

Sen tắm nóng lạnh Mirolin MK 400-H150

Xuất xứ: Hàn Quốc Bảo hành: Liên hệ Chất liệu: Đồng mạ Crôm Áp lực nước: 0.7~7.5kgf/ cm2
Xem chi tiết So sánh

Mirolin

2620000.00

Sen tắm nóng lạnh Mirolin MK 550-H150

Xuất xứ: Hàn Quốc Bảo hành: Liên hệ Chất liệu: Đồng mạ Crôm Áp lực nước: 0.7~7.5kgf/ cm2
Xem chi tiết So sánh

Mirolin

2840000.00

Vòi bếp nóng lạnh Mirolin MK 704

Xuất xứ: Hàn Quốc Bảo hành: Liên hệ Chất liệu: Đồng mạ Crôm
Xem chi tiết So sánh

Mirolin

2770000.00

Vòi bếp nóng lạnh Mirolin MK 755

Xuất xứ: Hàn Quốc Bảo hành: Liên hệ Chất liệu: Đồng mạ Crôm
Xem chi tiết So sánh

Mirolin

2940000.00

Vòi bếp nóng lạnh dây rút Mirolin MK 604

Xuất xứ: Hàn Quốc Bảo hành: Liên hệ Chất liệu: Đồng mạ Crôm
Xem chi tiết So sánh

Mirolin

2090000.00

Vòi bếp nóng lạnh gắn tường Mirolin MK 553

Xuất xứ: Hàn Quốc Bảo hành: Liên hệ Chất liệu: Đồng mạ Crôm
Xem chi tiết So sánh

Mirolin

2940000.00

Vòi bếp nóng lạnh dây rút Mirolin MK 554

Xuất xứ: Hàn Quốc Bảo hành: Liên hệ Chất liệu: Đồng mạ Crôm
Xem chi tiết So sánh

Mirolin

2840000.00

Vòi chậu nóng lạnh Mirolin MK 506

Xuất xứ: Hàn Quốc Bảo hành: Liên hệ Chất liệu: Đồng mạ Crôm
Xem chi tiết So sánh

Mirolin

2090000.00

Vòi bếp nóng lạnh gắn tường Mirolin MK 503

Xuất xứ: Hàn Quốc Bảo hành: Liên hệ Chất liệu: Đồng mạ Crôm
Xem chi tiết So sánh

Mirolin

2940000.00

Vòi bếp nóng lạnh dây rút Mirolin MK 504

Xuất xứ: Hàn Quốc Bảo hành: Liên hệ Chất liệu: Đồng mạ Crôm
Xem chi tiết So sánh

Mirolin

820000.00

Tay sen đồng Mirolin HS030

Xuất xứ: Hàn Quốc Bảo hành: Liên hệ Loại: -- Chất liệu: Đồng Lớp mạ: Đồng
Xem chi tiết So sánh

Mirolin

640000.00

Tay sen Mirolin MD011

Xuất xứ: Hàn Quốc Bảo hành: Liên hệ Loại: -- Chất liệu: Liên hệ Lớp mạ: Liên hệ
Xem chi tiết So sánh

Mirolin

590000.00

Tay sen Mirolin MD002

Xuất xứ: Hàn Quốc Bảo hành: Liên hệ Loại: -- Chất liệu: Liên hệ Lớp mạ: Liên hệ
Xem chi tiết So sánh

Mirolin

420000.00

Tay sen 3 chế độ massage Mirolin MD004

Xuất xứ: Hàn Quốc Bảo hành: Liên hệ Loại: -- Chất liệu: Liên hệ Lớp mạ: Liên hệ
Xem chi tiết So sánh

Mirolin

390000.00

Tay sen Mirolin HS018

Xuất xứ: Hàn Quốc Bảo hành: Liên hệ Loại: -- Chất liệu: Liên hệ Lớp mạ: Liên hệ
Xem chi tiết So sánh

Mirolin

320000.00

Tay sen Mirolin MD003

Xuất xứ: Hàn Quốc Bảo hành: Liên hệ Loại: -- Chất liệu: Liên hệ Lớp mạ: Liên hệ
Xem chi tiết So sánh

Mirolin

260000.00

Tay sen Mirolin H200

Xuất xứ: Hàn Quốc Bảo hành: Liên hệ Loại: -- Chất liệu: Liên hệ Lớp mạ: Liên hệ
Xem chi tiết So sánh

Mirolin

290000.00

Tay sen Mirolin HS019

Xuất xứ: Hàn Quốc Bảo hành: Liên hệ Loại: -- Chất liệu: Liên hệ Lớp mạ: Liên hệ
Xem chi tiết So sánh

Mirolin

2190000.00

Bát sen trần Inox Mirolin SS 100C

Xuất xứ: Hàn Quốc Bảo hành: Liên hệ Loại: -- Chất liệu: Inox Lớp mạ: Inox
Xem chi tiết So sánh

Mirolin

1690000.00

Bát sen trần Inox Mirolin SS 102C

Xuất xứ: Hàn Quốc Bảo hành: Liên hệ Loại: -- Chất liệu: Inox Lớp mạ: Inox
Xem chi tiết So sánh

Mirolin

1190000.00

Bát sen trần Inox Mirolin SS 098C

Xuất xứ: Hàn Quốc Bảo hành: Liên hệ Loại: -- Chất liệu: Inox Lớp mạ: Inox
Xem chi tiết So sánh

Mirolin

510000.00

Bát sen nhựa tròn Mirolin SS 020

Xuất xứ: Hàn Quốc Bảo hành: Liên hệ Loại: -- Chất liệu: Liên hệ
Xem chi tiết So sánh

Mirolin

10

11630000.00

10467000.00

Sen cây nhiệt độ Mirolin MK 908 - Set 1

Xuất xứ: Hàn Quốc Bảo hành: Liên hệ Chất liệu: Đồng mạ Crôm Áp lực nước: --
Xem chi tiết So sánh

Mirolin

11130000.00

Sen cây nhiệt độ Mirolin MK 908 - Set 2

Xuất xứ: Hàn Quốc Bảo hành: Liên hệ Chất liệu: Đồng mạ Crôm Áp lực nước: --
Xem chi tiết So sánh

Mirolin

10200000.00

Sen cây nhiệt độ Mirolin MK 908 - Set 3

Áp lực nước:
Xem chi tiết So sánh

Mirolin

10

9390000.00

8451000.00

Sen cây nhiệt độ Mirolin MK 908 - Set 4

Xuất xứ: Hàn Quốc Bảo hành: Liên hệ Chất liệu: Inox 304 Áp lực nước: --
Xem chi tiết So sánh

Mirolin

10

11230000.00

10107000.00

Sen cây nhiệt độ Mirolin MK 8320 - Set 1

Xuất xứ: Hàn Quốc Bảo hành: 36 tháng Chất liệu: Đồng mạ Crôm Áp lực nước: --
Xem chi tiết So sánh

Mirolin

10730000.00

Sen cây nhiệt độ Mirolin MK 8320 - Set 2

Xuất xứ: Hàn Quốc Bảo hành: 36 tháng Chất liệu: Đồng mạ Crôm Áp lực nước: --
Xem chi tiết So sánh

Mirolin

9800000.00

Sen cây nhiệt độ Mirolin MK 8320 - Set 3

Xuất xứ: Hàn Quốc Bảo hành: 36 tháng Chất liệu: Đồng mạ Crôm Áp lực nước: --
Xem chi tiết So sánh

Mirolin

10

8990000.00

8091000.00

Sen cây nhiệt độ Mirolin MK 8320 - Set 4

Xuất xứ: Hàn Quốc Bảo hành: Liên hệ Chất liệu: Đồng mạ Crôm Áp lực nước: --
Xem chi tiết So sánh

Mirolin

20

9980000.00

7984000.00

Sen cây nhiệt độ Mirolin MK 8310 - Set 1

Xuất xứ: Hàn Quốc Bảo hành: 36 tháng Chất liệu: Đồng mạ Crôm Áp lực nước: --
Xem chi tiết So sánh

Mirolin

9480000.00

Sen cây nhiệt độ Mirolin MK 8310 - Set 2

Xuất xứ: Hàn Quốc Bảo hành: 36 tháng Chất liệu: Đồng mạ Crôm Áp lực nước: --
Xem chi tiết So sánh

Mirolin

8550000.00

Sen cây nhiệt độ Mirolin MK 8310 - Set 3

Xuất xứ: Hàn Quốc Bảo hành: 36 tháng Chất liệu: Đồng mạ Crôm Áp lực nước: --
Xem chi tiết So sánh

Mirolin

20

7740000.00

6192000.00

Sen cây nhiệt độ Mirolin MK 8310 - Set 4

Xuất xứ: Hàn Quốc Bảo hành: Liên hệ Chất liệu: Đồng mạ Crôm Áp lực nước: --
Xem chi tiết So sánh

Mirolin

10

9580000.00

8622000.00

Sen cây nóng lạnh Mirolin MK 6699 - Set 1

Xuất xứ: Hàn Quốc Bảo hành: 36 tháng Chất liệu: Đồng mạ Crôm Áp lực nước: --
Xem chi tiết So sánh

Mirolin

9080000.00

Sen cây nóng lạnh Mirolin MK 6699 - Set 2

Xuất xứ: Hàn Quốc Bảo hành: 36 tháng Chất liệu: Đồng mạ Crôm Áp lực nước: --
Xem chi tiết So sánh

Mirolin

8150000.00

Sen cây nóng lạnh Mirolin MK 6699 - Set 3

Xuất xứ: Hàn Quốc Bảo hành: 36 tháng Chất liệu: Đồng mạ Crôm Áp lực nước: --
Xem chi tiết So sánh

Mirolin

10

7340000.00

6606000.00

Sen cây nóng lạnh Mirolin MK 6699 - Set 4

Xuất xứ: Hàn Quốc Bảo hành: Liên hệ Chất liệu: Đồng mạ Crôm Áp lực nước: --
Xem chi tiết So sánh

Mirolin

20

7630000.00

6104000.00

Sen cây nóng lạnh Mirolin MK 6688 - Set 1

Xuất xứ: Hàn Quốc Bảo hành: 36 tháng Chất liệu: Đồng mạ Crôm Áp lực nước: --
Xem chi tiết So sánh

Mirolin

7130000.00

Sen cây nóng lạnh Mirolin MK 6688 - Set 2

Xuất xứ: Hàn Quốc Bảo hành: 36 tháng Chất liệu: Đồng mạ Crôm Áp lực nước: --
Xem chi tiết So sánh

Mirolin

6200000.00

Sen cây nóng lạnh Mirolin MK 6688 - Set 3

Xuất xứ: Hàn Quốc Bảo hành: 36 tháng Chất liệu: Đồng mạ Crôm Áp lực nước: --
Xem chi tiết So sánh

Mirolin

10

5390000.00

4851000.00

Sen cây nóng lạnh Mirolin MK 6688 - Set 4

Xuất xứ: Hàn Quốc Bảo hành: Liên hệ Chất liệu: Đồng mạ Crôm Áp lực nước: --
Xem chi tiết So sánh

Mirolin

4980000.00

Sen cây nóng lạnh Mirolin MK 668 - Set 1

Xuất xứ: Hàn Quốc Bảo hành: Liên hệ Chất liệu: Đồng mạ Crôm Áp lực nước: --
Xem chi tiết So sánh

Mirolin

4480000.00

Sen cây nóng lạnh Mirolin MK 668 - Set 2

Xuất xứ: Hàn Quốc Bảo hành: Liên hệ Chất liệu: Đồng mạ Crôm Áp lực nước: --
Xem chi tiết So sánh

Mirolin

3550000.00

Sen cây nóng lạnh Mirolin MK 668 - Set 3

Xuất xứ: Hàn Quốc Bảo hành: Liên hệ Chất liệu: Đồng mạ Crôm Áp lực nước: --
Xem chi tiết So sánh

Mirolin

2740000.00

Sen cây nóng lạnh Mirolin MK 668 - Set 4

Xuất xứ: Hàn Quốc Bảo hành: Liên hệ Chất liệu: Đồng mạ Crôm Áp lực nước: --
Xem chi tiết So sánh

Mirolin

15

520000.00

442000.00

Vòi xịt bàn cầu Mirolin MT 106CR

Xuất xứ: Thái Lan Bảo hành: Liên hệ Loại: -- Chất liệu: Inox Lớp mạ: Inox
Xem chi tiết So sánh

Mirolin

15

470000.00

399500.00

Vòi xịt bàn cầu Mirolin MT 106

Xuất xứ: Thái Lan Bảo hành: Liên hệ Loại: -- Chất liệu: Liên hệ Lớp mạ: Liên hệ
Xem chi tiết So sánh

Mirolin

480000.00

Vòi xịt bàn cầu 4 chế độ Mirolin MK 108

Xuất xứ: Hàn Quốc Bảo hành: Liên hệ Loại: -- Chất liệu: Liên hệ Lớp mạ: Liên hệ
Xem chi tiết So sánh

Mirolin

15

310000.00

263500.00

Vòi xịt bàn cầu Mirolin MT 109CR

Xuất xứ: Thái Lan Bảo hành: Liên hệ Loại: -- Chất liệu: Liên hệ Lớp mạ: Liên hệ
Xem chi tiết So sánh

Mirolin

280000.00

Dây sen Inox Mirolin MK 220

Xuất xứ: Hàn Quốc Bảo hành: Liên hệ Loại: -- Chất liệu: Inox Lớp mạ: Inox
Xem chi tiết So sánh

Mirolin

490000.00

Xi phông giật Mirolin MK 511

Xuất xứ: Hàn Quốc Bảo hành: Liên hệ Loại: -- Chất liệu: Liên hệ Lớp mạ: Liên hệ
Xem chi tiết So sánh

Mirolin

450000.00

Xi phông ấn Mirolin MK 513

Xuất xứ: Hàn Quốc Bảo hành: Liên hệ Loại: -- Chất liệu: Liên hệ Lớp mạ: Liên hệ
Xem chi tiết So sánh

Mirolin

430000.00

Ống thải chữ P Mirolin MK 512

Xuất xứ: Hàn Quốc Bảo hành: Liên hệ Loại: -- Chất liệu: Liên hệ Lớp mạ: Liên hệ
Xem chi tiết So sánh

Mirolin

420000.00

Vòi máy giặt Mirolin MK 505

Xuất xứ: Hàn Quốc Bảo hành: Liên hệ Loại: -- Chất liệu: Liên hệ Lớp mạ: Liên hệ
Xem chi tiết So sánh

Mirolin

1010000.00

Van nhấn tiểu nam Mirolin MK 111

Xuất xứ: Hàn Quốc Bảo hành: Liên hệ Loại: -- Chất liệu: Liên hệ Lớp mạ: Liên hệ
Xem chi tiết So sánh

Mirolin

8150000.00

Chậu rửa bát bán thủ công Mirolin MT1200W-2B1D/R

Xuất xứ: Hàn Quốc Bảo hành: Liên hệ Thiết kế: Âm bàn Kích thước: 1200 x 500 x 240.200 mm
Xem chi tiết So sánh

Mirolin

4490000.00

Chậu rửa bát dập nguyên khối Mirolin MT860-1B1D/L

Xuất xứ: Hàn Quốc Bảo hành: Liên hệ Thiết kế: Âm bàn Kích thước: 860 x 500 x 190 mm
Xem chi tiết So sánh

Mirolin

5250000.00

Chậu rửa bát dập nguyên khối Mirolin MT1200-2B1D/L

Xuất xứ: Hàn Quốc Bảo hành: Liên hệ Thiết kế: Âm bàn Kích thước: 1200 x 500 x 200 mm
Xem chi tiết So sánh

Mirolin

4850000.00

Chậu rửa bát dập nguyên khối Mirolin MT1000-2B

Xuất xứ: Hàn Quốc Bảo hành: Liên hệ Thiết kế: Âm bàn Kích thước: 1000 x 500 x 180 mm
Xem chi tiết So sánh

Mirolin

4550000.00

Chậu rửa bát dập nguyên khối Mirolin MT860-2B

Xuất xứ: Hàn Quốc Bảo hành: Liên hệ Thiết kế: Âm bàn Kích thước: 860 x 500 x 180 mm
Xem chi tiết So sánh

Mirolin

4850000.00

Chậu rửa bát dập nguyên khối Mirolin MT860S-2B

Xuất xứ: Hàn Quốc Bảo hành: Liên hệ Thiết kế: Âm bàn Kích thước: 860 x 500 x 200 mm
Xem chi tiết So sánh

Mirolin

3950000.00

Chậu rửa bát dập nguyên khối Mirolin MT820-1B1D/R

Xuất xứ: Thái Lan Bảo hành: 36 tháng Thiết kế: Âm bàn Kích thước: 820 x 470 x 190 mm
Xem chi tiết So sánh

Mirolin

20

2670000.00

2136000.00

Sen tắm nóng lạnh Hàn Quốc Mirolin MK-500-H200

Xuất xứ: Hàn Quốc Bảo hành: 5 năm Chất liệu: Đồng mạ Crôm Áp lực nước: --
Xem chi tiết So sánh

Mirolin

Liên hệ

Vòi sen tắm nóng lạnh Mirolin MK 900-H200

Xuất xứ: Hàn Quốc Bảo hành: 5 năm Chất liệu: Đồng mạ Crôm Áp lực nước: 0.05MPa ~ 0.75MPa
Xem chi tiết So sánh

Mirolin

3310000.00

Bộ sen tắm nóng lạnh Mirolin MK 700-MD002

Xuất xứ: Hàn Quốc Bảo hành: Liên hệ Áp lực nước: 0.7~7.5kgf/ cm2
Xem chi tiết So sánh

Mirolin

2880000.00

Vòi chậu một lỗ nóng lạnh Mirolin MK 701A - H200

Xuất xứ: Hàn Quốc Bảo hành: Liên hệ
Xem chi tiết So sánh

Mirolin

2730000.00

Sen tắm nóng lạnh Mirolin MK 500-MD003

Xuất xứ: Hàn Quốc Bảo hành: Liên hệ Áp lực nước: --
Xem chi tiết So sánh

Mirolin

210000.00

Tay sen Mirolin H150

Xuất xứ: Hàn Quốc Bảo hành: Liên hệ Áp lực nước: --
Xem chi tiết So sánh

Mirolin

210000.00

Dây cấp nước Mirolin MK 200

Xuất xứ: Hàn Quốc Bảo hành: Liên hệ Loại: -- Chất liệu: Liên hệ Lớp mạ: Liên hệ
Xem chi tiết So sánh

Mirolin

660000.00

Bát sen Mirolin SS025

Xuất xứ: Hàn Quốc Bảo hành: Liên hệ Áp lực nước: --
Xem chi tiết So sánh

Kinh nghiệm mua Thiết bị vệ sinh Mirolin

Đang xử lý....