Báo chí

KỲ TÍCH SÔNG HÀN thumbnail

KỲ TÍCH SÔNG HÀN

Kì tích sông Hàn câu chuyện về một đất nước với những thành tựu vượt bậc về kinh tế, công nghệ đứng hàng thứ 13 trên thế giới.